MVP dla Startupów

MVP dla Startupów

Czy wiesz, że...

młody startup może czerpać korzyści z prototypowej instancji systemu bez ponoszenia znaczących kosztów oraz konieczności oczekiwania na jego pełną wersję?

Minimum Viable Product (MVP) to produkt oferujący wyłącznie kluczowe funkcje. Jest on dedykowany dla młodych, początkujących przedsiębiorstw, którym wystarcza pierwsza, demonstracyjna wersja systemu.

Z koncepcją MVP koresponduje ideologia agile development, która proponuje wypuszczanie działających fragmentów systemu  w określonych odcinkach czasu (Sprintach w SCRUMie). Początkowe etapy takiego oprogramowania, to nic innego jak własnie Minimum Viable Product.

Lean Startup w eVolpe Software House

evolpe software house kompleksowe wytwaranie oprogramowania mvp

W eVople Software House odpowiadamy na wezwanie Lean Startup, którego głównym celem jest wspieranie biznesu w początkowej fazie jego funkcjonowania. Naszym młodym, przedsiębiorczym Klientom oferujemy pomoc w zbudowaniu systemów informatycznych, które posłużą dalszemu rozwojowi ich działalności.

Oferta dla startupów funkcjonuje w eVolpe jako pochodna kompleksowego wdrażania oprogramowania. Również w tym przypadku proponujemy dedykowane, dopasowane do potrzeb i efektywne narzędzia pracy – w nieco okrojonej, bazowej formie.

Orientuj się na potrzeby Twojej grupy docelowej!

Dzięki Minimum Viable Product założyciele startupów są w stanie określić jakiego typu rozwiązanie i o jakich funkcjach będzie im przydatne, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby docelowej grupy klientów.

Oferuj wartość dodaną nawet na początkowych etapach!

Przeprowadzając wdrożenia informatyczne we framework’u SCRUMa gwarantujemy stabilność i funkcjonalność dostarczanego systemu na każdym etapie jego rozwoju. Nawet podstawowe wersje wypuszczane przez eVolpe oferują konkretną wartość dodaną.

Rozbudowuj system o adekwatne moduły!

Gdy zajdzie taka potrzeba, rozpoczęty w eVolpe projekt MVP można w każdej chwili podjąć i rozbudować o kolejne funkcje.

Konsultuj procesy biznesowe!

Wieloletnie doświadczenie w oferowaniu systemów dla działów Sprzedaży i Marketingu pozwala nam świadczyć usługi konsultingowe także w zakresie uporządkowania procesów w przedsiębiorstwach. Zapytaj naszych doradców o analizę przedwdrożeniową!

Skontaktuj się z naszym Doradcą!