Nasze wartości

Nasze wartości w eVolpe Software House

nasze wartości w evolpe software house usługi kompleksowe wytwaranie oprogramowania mvp

 

Lift Others Up

Dążymy do tego, aby oferować kompleksowe oprogramowania informatyczne, które zapewnią biznesowy rozwój naszych Klientów.

Agile Development

Działamy w duchu Agile Development zmierzając do wytwarzania możliwie najlepszych, odpowiadających na faktyczne potrzeby inwestora produktów.

Share the Wealth

Dzielimy się bogactwem umiejętności naszych specjalistów, proponując outsourcing usług naszych zespołów deweloperskich.

Lean Sturtup

Wspieramy młodych przedsiębiorców, którym dostarczamy oprogramowania w formie Minimum Viable Product.