Jak pracujemy

Jak pracujemy w eVolpe Software House?

jak pracujemy w evolpe software house usługi kompleksowe wytwaranie oprogramowania mvp

Główną zasadą w eVolpe Software House jest przestrzeganie zasad Agile Development.

Z naszego punktu widzenia najbardziej optymalny z całego wachlarza rozwiązań dotyczących prowadzenia dużych projektów w tym duchu jest framework o nazwie SCRUM. W naszej codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełniać założenia rządzącego nim manifestu.

W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

LUDZI I INTERAKCJE od procesów i narzędzi,

DZIAŁAJACE OPROGRAMOWANIE od szczegółowej dokumentacji,

WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM od negocjacji umów,

REAGOWANIE NA ZMIANY od realizacji założonego planu.

Wszystkie wdrożenia realizujemy przy użyciu nowoczesnych technologii i języków programowania tachich jak: JavaScript czy PHP.

Więcej o naszych wartościach i zasadach pracy w SCRUMie przeczytają Państwo w osobnych zakładkach:

SCRUM

Nasze wartości

Technologie