Agile Development

Agile Development – Wdrożenia zwinne

wywodzą się z opracowanego na początku XXI wieku ruchu agile (z ang. zwinny). W roku 2001 grupa kilkunastu praktyków wdrażania systemów informatycznych ze Stanów Zjednoczonych ogłosiła tzw. Manifest Programowania Zwinnego. Dał on początek zupełnie nowatorskiemu podejściu do realizowania skomplikowanych projektów.

W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

LUDZI I INTERAKCJE od procesów i narzędzi,

DZIAŁAJACE OPROGRAMOWANIE od szczegółowej dokumentacji,

WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM od negocjacji umów,

REAGOWANIE NA ZMIANY od realizacji założonego planu.

Należy pamiętać, iż wspomniany manifest zakłada równoważność wszystkich przyjętych wartości. Nie ma mowy o „zwinności” działania w przypadku, gdy w pracy zespołu zabrakło któregoś z wyżej wymienionych elementów. Dostarczając działające, wytworzone we współpracy z klientem oprogramowanie, nie zachowamy się „zwinnie” dopóki nie zapewnimy przyjaznego środowiska interakcji międzyludzkich oraz możliwości swobodnego reagowania na pojawiające się okoliczności.

Agile Development wg eVolpe Software House

evolpe software house agile development

W eVolpe Software House wierzymy, że Agile Development stanowi klucz do efektywnego działania i dostarczania możliwie najlepszego produktu.

Zdecydowanie podpisujemy się pod słowami jednego z sygnatariuszy Manifestu Agile, Martina Fowler’a, który powiedział:

Agile’owe metody to dla nas sposób pracy, który lubimy, a nie sedno tego, o co nam chodzi. Jeśli odkryjemy lepszy sposób pracy, zaadoptujemy go. Chodzi o to, że jak dotąd agile’owe metody wydają się najlepszym sposobem na budowanie użytecznego software’u.

Priorytetem we wdrożeniach zwinnych jest zadowolenie klienta. Tego nadrzędnego celu nie wolno tracić z oka na żadnym z etapów.  Zgodnie z powyższym w eVolpe Software House dbamy, aby nasi zleceniodawcy regularnie otrzymywali coraz bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. To właśnie działające oprogramowanie jest miarą naszego sukcesu (zobacz: SCRUM).

Nie mniej ważnym aspektem we wdrożeniach agile jest stworzenie motywującego środowiska pracy dla zatrudnianych pracowników. Dla zapewnienia tego celu wprowadziliśmy zasadę bezpośredniej komunikacji. Zdajemy sobie sprawę, że zobowiązanie do osobistej formy przekazu informacji zwiększa szanse na wzajemne zrozumienie oraz terminowe wykrywanie ewentualnych błędów. Dzięki regularnej analizie podejmowanych czynności w naturalny sposób wzrasta również WYDAJNOŚĆ NASZEGO ZESPOŁU!